Dezynfekcja

DEZYNFEKCJA (ODKAŻANIE)

W zależności od miejsc i lokalizacji stosujemy zabiegi profilaktyczne, ogniskowe i Końcowe. Wszędzie tam gdzie przebywają ludzie i zwierzęta zastosowana zostanie dezynfekcja profilaktyczna w zależności od wymogów i potrzeb. Zabiegi dezynfekcyjne o charakterze ogniskowym stosujemy w miejscach zachorowania, czyli w  ognisku choroby, i tak np. szkoły, żłobki, przedszkola, schroniska. Dezynfekcja końcowa dotyczyć będzie wszystkich pomieszczeń i miejsc gdzie przebywał człowiek. Zabiegi dezynfekujące  przeprowadzamy w miejscach takich jak:

  • Dezynfekcja pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych
  • Dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych w miejscach publicznych
  • Dezynfekcja pomieszczeń po zmarłym
  • Dezynfekcja przedmiotów delikatnych o dużej wartości
  • Dezynfekcja w hermetycznej komorze
  • Dezynfekcja parowa w wysokiej temperaturze
  • Dezynfekcja parowo – formalinowa
  • Dezynfekcja studni kopanych
  • Dezynfekcja studni wierconych

Do w/w zabiegów zastosujemy odpowiednie preparaty o substancjach czynnych tj. alkohole, aldehydy, związki fenolowe, związki chloru, związki jodu, czwartorzędowe związki amoniowe i związki nadtlenowe. Preparaty dezynfekcyjne zostaną zastosowane z wykazu środków dopuszczonych Dz.Urz. MZiOS nr.11 poz.32 z dnia 03.10.1996r z późn. zm.

Przewiń do góry