Jak zwalczamy szkodniki?

Profilaktyka i higiena


Najskuteczniejszą i najtańszą metodą ograniczenia ilości szkodników jest profilaktyka, a jej celem jest utrzymanie szkodników poza obiektem. Szczególną uwagę zwrócimy na szczelność techniczną obiektu a głównie drzwi, okien, ubytków betonu w posadzkach i ścianach, kominów wywietrznych, oraz miejscach prowadzonych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznej i technologicznej. Niedozwolone są otwory powyżej 4 mm. dla myszy, 20 mm. dla szczura i 1 mm. dla większości owadów. Ważnym elementem profilaktyki jest utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach i na obrzeżach obiektu, a w szczególności wokół śmietników. Teren zakładu powinien być regularnie sprzątany. Wprowadzimy surowy zakaz karmienia ptaków, kotów i innych zwierząt.

Fizyczne metody walki​

Fizyczne metody walki

Profilaktyka i higiena jest najbezpieczniejsze dla środowiska sprzętu i ludzi. W walce fizycznej zastosujemy pułapki klejowe efektywne dla owadów biegających i będą stosowane do monitorowania infestacji.  Do walki z gryzoniami zastosowane zostaną pułapki i chwytacze mechaniczne.

Chemiczne metody walki​

Chemiczne metody walki

Będą zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z zasadami dezynsekcji i deratyzacji. Metoda walki chemicznej będzie tylko uzupełnieniem profilaktyki i metod fizycznych.

W przypadku licznej populacji owadów zostanie przeprowadzona dezynsekcja opryskowa, ręczna lub mechaniczna przy zastosowaniu preparatów posiadających zezwolenia i rejestracje wg. zaleceń i norm zużycia środków podanych na etykiecie tych preparatów. Zabiegi będą przeprowadzane wyłącznie po godzinach pracy obiektu.

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.W walce tej zastosujemy środki szkodliwe głównie antykoagulanty albo trutki z witaminą D3. Ich zaletą jest nie powodowanie zatruć wtórnych (np. dzikich ptaków) co gwarantuje duże niebezpieczeństwo w przypadku nieumyślnego skażenia produktu. Wyszukane martwe gryzonie będą usuwane zgodnie z procedurą. Stosować będziemy preparaty przedstawione w załączniku środków dopuszczonych.

OCHRONA PRZED GRYZONIAMI​

OCHRONA PRZED GRYZONIAMI

Przed wejściami i wewnątrz obiektu zostaną zainstalowane i oznakowane karmniki deratyzacyjne z odpowiednio dobraną trutką i będą stanowić jedną z ważnych elementów profilaktycznego zabezpieczenia i monitorowania wielkości infestacji.
Przedstawiciel firmy dokonuje przeglądu karmników deratyzacyjnych rozmieszczonych zgodnie z „Planem sytuacyjnym" i ocenia spożycie trutki, stwierdza przypadki uszkodzenia, zaginięcia karmnika, prowadzi obserwację, czyści i wymienia zanieczyszczony preparat. Po w/w czynnościach karmnik deratyzacyjny zostanie zablombowany.

OCHRONA OBIEKTU PRZED PTAKAMI​

OCHRONA OBIEKTU PRZED PTAKAMI

Przedstawiciel firmy w czasie inspekcji terenu i obiektu (tzw. inspekcja zerowa) oceni stan zabezpieczenia przed ptakami , czyli zadbanie o ich „ptakoszczelność". Ustala między innymi następujące działania korygujące i kieruje do wykonania:

Uszczelnić wszystkie otwory budynku: otwory o średnicy powyżej 1,5 cm. Należy zamknąć aby uniemożliwić wróblom zasiedlenie pomieszczenia, usunąć dziury w ścianach budynku.

Zamontować drzwi, które powinny zamykać się automatycznie za pomocą ramion hydraulicznych lub mieć zasłonę z pasków z tworzywa sztucznego o szerokości 10-15 cm. Duże bramy załadunkowe zaopatrzyć w zasłony z pasków lub zastąpić automatycznymi, szybko otwierającymi się i szybko zamykającymi się drzwiami.

Zniszczone okna naprawić, wstawić wybite szyby.

Otwierane okna zasłonić drucianą siatką ( o wielkości oczek do 0,6 cm) uniemożliwiającą ptakom przedostanie się do wewnątrz budynku. Siatkami zabezpieczyć otwory na dachu.

Przedstawiciel firmy będzie określał miejsce na budynkach, w których ptaki odpoczywają i gniazdują, po czym rozmieści repelenty mechaniczne.

Przedstawiciel firmy będzie określał miejsca, przez które ptaki przedostają się do pomieszczeń i formułował działania korygujące, które kieruje do realizacji.

Jeśli ptaki przedostaną się do pomieszczenia, wówczas technik firmy za pomocą sieci ornitologicznej ograniczy ptakom miejsca, w których odpoczywają i gniazdują, a następnie wyłapuje je do pułapek (gołębie i wróble) lub siecią ornitologiczną (wróble).

Przedstawiciel firmy będzie wypłaszał ptaki z pomieszczeń przez pootwierane wszystkie okna i drzwi stosując petardy hukowe.

Będzie notował liczebność ptaków w poszczególnych pomieszczeniach, a proces ich aktywności i ewentualne usuwania, dokumentuje w karcie „Monitoring aktywności ptaków na terenie obiektu”.

OCHRONA PRZED OWADAMI​

OCHRONA PRZED OWADAMI

W pomieszczeniach obiektu zostaną zainstalowane detektory owadów z atraktantami służącymi do wabienia owadów biegających rozmieszczone zgodnie z „Planem sytuacyjnym" i odpowiednio oznakowane. Detektorów owadów nie wolno niszczyć, zalewać wodą, zaśmiecać i przesuwać. Przeciwko owadom latającym instalowane będą pułapki świetlne (lampy owadobójcze), a otwierane okna i otwory wentylacyjne zabezpieczone siatką ochronną.

Przewiń do góry

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. <a href="http://insekty.net/rodo/">Klauzula RODO</a> więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij